Giới thiệu về Sếp Hoàn
Khời nghiệp từ đôi bàn tay trắng, với kinh nghiệm phu hồ hàng chục năm, anh đã tích lũy cho mình vốn kinh nghiệm để có thể lên làm thợ chính